Забележителности

Text Box: Другата голяма забележителност в Белоградчик е крепостта над града. Крепостта е построена по времето, когато тези територии са били в пределите на Римската империя. При построяването на някогашната римска крепост са използвани изключително естествените скални форми, които се намират тук. На практика крепостни стени са били построени само от северозапад и югоизток. От останалите страни крепостния двор е преграден от естествени скални масиви с височина над 70 метра. През 14 век цар Иван Срацимир разширява старото укрепление. При завладяването на България от Османската империя Белоградчишката крепост е превзета през 1396 г. По време на Османското владичество турците разширяват крепостта. Стените на калето са с дебелина над 2 метра в своята основа. На височина стените на укреплението достигат до 12 метра. Съществуват три отделени един от друг крепостни двора, които се свързват помежду си посредством крепостни порти. Белоградчишката крепост има обща площ 10 210 кв. м.

Text Box: Внимание заслужава и новооткритата римска вила в местността Анище, на около 10 км от Белоградчик. Според археолозите добре запазените останки са от 3-4 в. Разкрити са не повече от 60% от стените на вилата, като се има и някои много интересни по форма помещения. На места се е запазило и подовото покритие.